Aktiviteter: Under Havsresan 2010 kommer man att kunna vara med i och följa ett antal aktiviteter i och vid Öresund. Det blir dykningar, mätningar, utflykter och inventeringar samt seminarier, föreläsningar, utställning och annat. Ett program finns, som uppdateras efter hand som fler aktiviteter blir färdigplanerade.

I grova drag består aktiviteterna av två delar. Först kommer fältveckorna den 10-21 maj med seminarier. Här firar vi också Havets dag— familjedag på SEA-U och ett par dagar senare Europeiska havets dag. I höst följer en utställning, där vi presenterar resultaten från fältveckorna samtidigt som deltagarna visar upp sig och sin verksamhet.