Deltagare i Havsresan 2010

Innehållet i Havsresan skapas av de organisationer som väljer att vara med. Man medverkar utifrån sina egna förutsättningar, och väljer själv på vilket sätt man deltar och, men drar nytta av fördelarna med den samordning och de informationskanaler projektet erbjuder. VIll du vara med? Kontakta oss!

Adventura AB, Copenhagen Malmö Maritime Academy, Creative Service Leadership, DHI Sverige AB, Eklövs fiske och fiskevård, Limhamns fiskrökeri, Fiskboden i Lomma, Helsingborgs miljöförvaltning, Handikappidrottens samarbetsorganisation, IfU Dykförening, Kite.se - Sveriges Kiteskola, Kustbevakningen, Limhamns museum, Lunds Tekniska Högskola, Teknisk geologi, Lunds Tekniska Högskola, Teknisk vattenresurslära, Lunds Universitet, Arkeologi, Lunds Universitet, Ekologi, Lunds Universitet/LTH, Havsportalen, Lunds Universitet, Historisk arkeologi, Lunds Universitet, Juridicum, Lunds Universitet, Kvartärgeologi, LYYN AB, Länsstyrelsen i Skåne, Naturvårdsenheten, Malmö Kanotklubb, Malmö Museer, Malmö Sportdykarklubb, Malmö stad, Gatukontoret, Marin Miljöanalys AB, Naturskolan, Naturskyddsföreningens Havsnätverk, Phytotechnology Europe AB, Region Skåne, Transportstyrelsen, Rica City Hotels, Sealabs AB, SEA-U Vattenverkstad, Skånska SillaAcademien, Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, RS Lomma, Sjöscouterna Malmö, Statens Maritima Museer, Studiefrämjandet Malmö, Sustainable Business Hub, SWECO, Toxicon AB, Turbåten M/S Tumlaren, Turbåten Pelle, VA-SYD, VikingaTider, CMP Copenhagen-Malmö Port, Medeltidsskeppen, Föreningen SVEG, World Maritime University, Öresundsfonden, V.E.S.P.A., ICA Malmborgs, EKJS Energi- och Klimatkonsult,