Seminarier
För mer information om respekive seminarium, följ länkarna

11 maj: Fisket i Öresund - förr, nu och i framtiden. Ämnesansvarig doc. Anders Persson, Limnologi, Lunds universitet (Malmö)

14 maj: Undervattensturism - framtidens möjligheter. Ämnesansvarig dokt. Arne Sjöström, Arkeologi, Lunds universitet samt foing. Kjell Andersson, LTH (Malmö)

20 maj: Sjösäkerhet - människa - maskin - miljö. Ämnesansvarig prof. Lars-Göran Malmberg, Juridicum, Lunds universitet (Malm&/ouml;)

20 maj: Kommunerna och Havsmiljön. Ämnesansvarig Peter Göransson, Helsingborgs stad (Helsingborg)

21 maj: Människan, havet, staden. Ämnesansvarig Nina Eckeskog, Region Skåne. (Malmö)

Lunds universitet, Havsresan, Region Skåne