Europeiska Havets Dag 20 maj

Sedan 2008 firas Europeiska havets dag. Syftet är att göra allmänheten uppmärksam på hur viktiga de europeiska haven är, att framhäva sjöfartens ekonomiska betydelse och att sprida kunskap om kustregionerna. Det ligger väl i linje med vad Havsresan arbetar för, och vi markerar därför denna dag den 20 maj 2010 med ett antal programpunkter. Ls mer hr!