Utställning

Under hösten 2010 kommer vi att anordna en utställning där resultaten från Havsresans fältveckor presenteras, och där deltagarna får visa upp sej.