Välkommen till Havsresan 2010

När man diskuterar havsfrågor, fokuserar man ofta på problemen. Med Lunds universitets projekt Havsresan vill vi i samverkan med andra visa att havet inte är ett problem, utan fullt av möjligheter. Vi vill visa på havets värden, och på hur viktigt det är att förvalta resurserna på rätt sätt.

Innehållet i Havsresan skapas av deltagarna, som medverkar utifrån sina egna förutsättningar, och själva väljer på vilket sätt de deltar så länge de ställer upp på projektets grundläggande tankar.

Havsresan har sedan 1990 drivits av Teknisk geologi LTH vid Lunds universitet i samarbete med organisationer, myndigheter, kommuner, företag, föreningar och enskilda.

Arrangörer för Havsresan 2010 är Lunds Tekniska Högskola/Lunds Universitet i nära samarbete med SEA-U Vattenverkstad och Malmö Muséer. Vi får god hjälp av en grupp studenter från Creative Service Leadership, Malmö.