Projektet Havsresan

Havet berör oss alla på ett eller annat sätt. Men när någon vill använda havet för nytta eller nöje, uppstår ofta konflikter med andra, som använder havet för andra syften.

Det är inte alltid vi funderar över hur viktig sjöfarten är för våra transporter när miljön i havet diskuteras. Ska det vara fritt fram för dykare att plocka vad de vill från skeppsvrak som ännu inte hunnit bli fornminnen? Hur vet vi egentligen vilka områden som bör vara marina reservat? Hur vet vi alls vad som finns att skydda och bevara för framtiden, när vi saknar bra kartor över havet och havsbotten?

Projektet Havsresan som drivs av Teknisk geologi vid Lunds tekniska högskola vill lyfta fram sådana tvärgående frågeställningar och ge dem den uppmärksamhet de förtjänar. Detta gör vi genom att skapa en ram för olika organisationer som deltar med egna aktiviteter under Havsresans paraply.

Havsresan har funnits sedan 1990, men all information finns tyvärr inte på webben. Här kan du om du vill läsa mer om Havsresan 2005 och 2009.