Havsresan kan du nå på e-post info@havsresan.se; vi läser varje dag.

Du kan också skicka fax 046-222 9127, märk faxet "HAVSRESAN"